HBL utbildingsexport till Kenya

juttuehdotus
”Livet i Finland blev en mardröm” – hyllad utbildningsexport till Kenya har lett till prostitution
perustelut
Hufvudstadsbladet Ab:s två tidningar, Östnyland och HBL, avslöjade våren 2023 den finländska utbildningsexpertens avigsida. Hundratals kenyanska studerande hade lockats till Finland för att studera vid yrkeshögskolor, bland annat Laurea. Arrangemanget ledde till att kenyanerna tvingades skuldsätta sig eller sina familjer, eller desperat söka inkomster till och med genom prostitution. Tidningen Östnylands journalist Max Nyberg rapporterade först om problemen vid Laurea i Borgå, varefter Jeanette Björkqvist på HBL fick fram avgörande nya uppgifter om läget. Rapporteringen citerades i nästan alla större medier (se bilaga) och ledde till att yrkeshögskolorna ändrade på upplägget för studieprogrammen. De drabbade kenyanska studerandena fick hjälp och nästan alla kunde fortsätta sina studier.
linkki
”Livet i Finland blev en mardröm” – hyllad utbildningsexport till Kenya har lett till prostitution https://www.hbl.fi/artikel/b08413ff-06fb-4271-b32e-38e145ca8515
De kenyanska studerandena tvingades ändå betala för utbildningen – riskerar deportation efter tusentals euro till Laurea https://www.ostnyland.fi/artikel/4676a100-65e8-4c75-921c-46a2e1f463a7
Minister om Laureas exportprogram till Kenya: ”Tvivelaktig verksamhet” https://www.hbl.fi/artikel/e26981e6-e196-44a1-a23e-5fcd01dd3096
Tana logo